dr Łukasz WohadloAbsolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i specjalista z zakresu Chirurgii Ogólnej i Onkologii Klinicznej. Brał udział w licznych konferencjach naukowych oraz badaniach klinicznych. Działalność naukowa doktora to m.in. wykłady, doniesienia zjazdowe, publikacje, organizacja kongresów.

Miejsca pracy:

  • Szpital Św. Rafała w Krakowie,
  • Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej – Asystent/Operator Centrum Onkologii,
  • Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie,
  • Klinika Chirurgii Onkologicznej,Szkolenie Specjalizacyjne w zakresie chirurgii ogólnej

Aktualności

© Dr Piotr Jakubik 2017