Wakacyjna akcja bezpłatnych badań nasieniaplodny-polak-lipiecPonieważ miesiąc lipiec jeszcze się nie skończył, chcielibyśmy zaprosić Panów do skorzystania z akcji „Płodny Polak”. Akcja ma na celu zachęcenie mężczyzn do skorzystania z bezpłatnych badań nasienia w trzech placówkach w kraju –  Kliniki Bocian w Warszawie, Białymstoku i Katowicach. Zapisy rozpoczęły się w Dniu Ojca – 23 czerwca br. a sama akcja trwać będzie do końca lipca.

Kampania społeczna „Płodny Polak” to przedsięwzięcie, którego celem jest zwrócenie uwagi młodych, nieposiadających jeszcze dzieci mężczyzn, na kwestie związane z rosnącą liczbą zaburzeń płodności wśród Polaków. Zadaniem kampanii jest także edukacja na temat wpływu czynników środowiskowych na jakość nasienia oraz promowanie profilaktycznych badań nasienia.

Naukowcy alarmują, że spada liczba i jakość produkowanych plemników przez mężczyzn. Szacuje się, że niepłodność dotyka już ok. 1,5 mln par w Polsce, przy czym w ok. 35% odpowiada za nią czynnik męski. Najczęstszym powodem niepłodności u mężczyzn jest zły stan nasienia.

Badanie nasienia jest podstawowym działaniem pozwalającym na diagnozę męskiej płodności. Próbka podlega ogólnej kontroli koloru, pH, zapachu, lepkości i objętości, jak również ocenie mikroskopowej, gdzie sprawdza się liczbę plemników w milimetrze nasienia, a także ich ruchliwość. Badanie pozwala nie tylko określić zdolności prokreacyjne mężczyzny, ale również dostarcza informacji o stanie zdrowia, umożliwia chociażby wykrycie stanów zapalnych narządów rozrodczych.

Aktualnie wyznaczona przez Światową Organizacje Zdrowia (WHO) wartość dla prawidłowego nasienia jest wyraźnie niższa niż jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. W 1980 roku uznawano 60 mln plemników w 1 ml ejakulatu za prawidłową wartość koncentracji plemników w nasieniu, gdy obowiązująca od 2010 roku norma wskazuje już 15 mln/ml. Nastąpił w tym przypadku spadek aż o 75%. Istotny wpływ na osłabienie jakości nasienia mają czynniki środowiskowe.

Przygotowując się do badania należy zachować wstrzemięźliwości seksualną przez 3-5 dni. Optymalne jest pozyskanie nasienia do badania w placówce, w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu, dzięki temu jest szybko przekazywane do laboratorium ograniczając w ten sposób czynniki, które mogłyby zaburzyć wynik. Nasienie można również pobrać w domu, jednak w tym przypadku trzeba przechowywać je w temperaturze 36,6 °C, a czas jego dostarczenia do placówki nie powinien przekraczać 30 minut. Badanie wymaga wykorzystania sterylnego pojemniczka oraz zachowania szczególnych zasad higieny intymnej. Pacjenci mogą odebrać swój wynik już po 3 godzin.

 

Po więcej szczegółowych informacji odsyłamy Państwa na stronę organizatora:

http://plodnypolak.pl/

 

 

źródła:

http://plodnypolak.pl/plodny-polak-startuje-z-wakacyjna-akcja-bezplatnych-badan-nasienia/

 

Aktualności

© Dr Piotr Jakubik 2017