dr Jerzy ZdulecznyDr Jerzy Zduleczny jest specjalistą chorób wewnętrznych. Obecnie pracuje w Ośrodku Diagnostyki i Terapii ANGIOMEDIC w Krakowie. We wcześniejszych latach swojej kariery zawodowej był redaktorem naczelnym Wydawnictwa Medycyna Praktyczna (1998-2004) oraz portalu medycznego MP Online. Jest współautorem Indeksu Leków dla lekarzy, programu multimedialnego dla lekarzy Nadciśnienie tętnicze i HEPATOLOGIA – program edukacyjny.

Certyfikaty i tytuły:
1993 – tytuł lekarza medycyny na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
1998 – pierwszy stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych
2003 – tytułu specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych
2004 – certyfikat Dobrej Praktyki Klinicznej (Good Clinical Practice) (Kraków)
2005 – certyfikat Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii w ramach szkolenia: Diagnostyka dopplerowska naczyń krwionośnych – szyi, jamy brzusznej, kończyn górnych i dolnych (Zamość)
2006 – certyfikat ukończenia kursu z zakresu diagnostyki wideokapilaroskopii oraz LDF (Kraków)
2006 – certyfikat Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii w ramach szkolenia: Diagnostyka dopplerowska naczyń krwionośnych – kurs doskonalący (Zamość)
2008 – certyfikat ukończenia kursu z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej narządu
ruchu (Zamość)
2010 – certyfikat ukończenia kursu z zakresu diagnostyki dopplerowskiej we flebologii. Aspekty diagnostyczno-kliniczne. Kurs praktyczny (Zamość)
2012 – certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu diagnostyki i leczenia żylaków metodą obliteracji pod kierunkiem dr hab. n. med. Zbigniewa Rybaka, prof. nadzw. Ars Medica (Wrocław)
2012 – certyfikat Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii w ramach szkolenia: Diagnostyka ultrasonograficzna tarczycy, sutka, ślinianek, węzłów chłonnych (Zamość)
2013 – kurs: Podstawy fizyczne USG i technik dopplerowskich (Warszawa)
2014 – certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (Warszawa)
2014 – certyfikat Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii w ramach szkolenia: Podstawy echokardiografii (Zamość)

Aktualności

© Dr Piotr Jakubik 2017